Amerikansk transportministerium udsteder retningslinjer for selvkørende biler

Det amerikanske transportministerium – Department of Transportation (DOT) – har udstedt et sæt retningslinjer til producenter af selvkørende biler.

De 116 siders retningslinjer har 4 kapitler:
1. Køretøjets sikkerhed og håndtering
2. Roller for stat og delstat
3. Hvordan NHSTA (amerikansk trafikstyrelse) vil bruge eksisserende regler
4. Hvilke nye regler NHSTA ønsker

DOT tager selvkørende biler og selvkørende transport generelt meget alvorligt. Det er det først indtryk man får, når man læser retningslinjerne igennem. Det er faktisk aldrig sket før, at DOT har udstukket retningslinjer før en køretøj overhovedet er rullet ud på gaden.

De fire kapitler kan brydes ned til 15 underpunkter:
1. Data optagelse og deling
2. Privatliv
3. Systemsikkerhed (ved totalfejl, hvad gør vognen)
4. Cypersikkerhed (mod hackere)
5. Det menneskelig interface
6. Ulykke-sikkerhed (mindst lige så sikker som andre biler ved ulykker)
7. Forbruger uddannelse og træning
8. Registrering og certificering
9. Efter-ulykke adfærd (hvad gør bilen når den er involveret i en ulykke)
10. Lov i delstart og nationalt (hver delstat kan have forskellige love)
11. Etiske betragtninger
12. Operationsområde (hvor må bilen køre)
13. Detektering og reaktion (på forhindringer)
14. Fall back (hvad gør bilen, hvis et af dens systemer fejler)
15. Metoder og validering

Det er nu mening, at alle skal have lov til at komme med input til DOT inden en egentlig lovgivning vedtages.

 

Kilder:
Guidelines for Self-Driving Cars: Everything You Need to Know – Robotics Trends
Guidelines for Self-Driving Cars: Everything You Need to Know