Selvkørende biler redder liv – også ved naturkatastrofer

Naturkatastrofer som jordskælv, oversvømmelser, storm osv. kræver ofte menneskeliv. Det er et faktum vi som menneskehed har levet med i årtusinder. Siden bilen er opfundet, er vi blevet bedre til at afhjælpe følgerne af naturkatastrofer, men det kniber stadig med at gøre noget før katastrofen indtræffer.

De fleste af os kan huske tsunamien 2. juledag 2004, der ramte store dele af Asien, og tsunamien i Japan i 2011. I begge tilfælde har vi set videoer af biler der kører direkte ind i området, hvor vandet kommer fossende. Når bilen rammes af vand i disse mængder, omdannes bilen til en dårlig pram fyldt med huller, og synker relativt hurtigt. Desværre har det ofte en dødelig udgang for bilens ombordværende mennesker og dyr.

Mange af disse dødsfald kan midlertidigt undgås med selvkørende biler, for en selvkørende bil kan advares, inden kører ind i et farlig område. Når myndighederne udsender en advarsel, vil bilen simpelt hen vende om og køre væk fra faren, helt automatisk, og så hurtigt som muligt. Det redder liv.

Naturkatastrofer i Danmark

Herhjemme oplever vi ikke jordskælv eller tsunamier, men vi har dog store storme, oversvømmelser og selvfølgelig snevejr der lukker landsdele eller ligefrem hele landet. Derudover har vi også beredskabsopgaver, hvor f.eks. en brand med giftig røg kræver at døre, vinduer og ventilation holdes lukket i et område, over en tidsperiode.

I dag kører vi – ofte helt uvidende – lige ind i farligt område, og opdager først problemet, når vi når frem til en afspærring. Det betyder typisk, at mange biler skal vende om samtidigt på samme sted, og det skaber trafikkaos stort set hver gang. For os i bilen er trafikkaos en tidsrøver, men for udrykningskøretøjer er trafikkaos forskellen på at nå frem i tide eller blive forsinket, nogle gange med dødsfald til følge.

Læs også: Selvkørende biler er motorcyklens nye bedste ven

Hvis selvkørende biler derimod, automatisk får besked om at et område er farligt, vil bilen helt undgå at køre ind i området. Jo før bilen får besked, jo før vil den kunne beregne en anden rute, og helt undgå at skulle vende om ved en afspærring, og dermed undgå at skabe trafikkaos. Det redder liv.

Vi skal heller ikke glemme de pludseligt opstået vejrsituationer, som et lokalt skybrud eller voldsomme kastevinde. Her ser vi i dag biler hænge fast i vand på vejbanen, eller lastbiler der vælter i blæsevejret. En automatisk bil (og lastvogn) vil kunne forudsige, om en given vejrsituation vil udsætte bilen eller de ombordværende for en fare. Såfremt bilen skønner at vejrsituationen kan udgør et problem, kan den køre en anden vej, eller helt stoppe op, og vente på at uvejret driver over. Og den advarer selvfølgelig andre selvkørende køretøjer i området, så de ikke lander i en farlig situation. Det redder liv.