Rapport fra årets store selvkørende konference – Autodrive 2018 Del 4/4.

Autodrive 2018 Michael Svane DI Transport

Rapport fra årets store selvkørende konference – Autodrive 2018 – Del 4/4.

I Audi Gladsaxes showroom på Turbuinevej afholdt NOHRCON d. 15 marts for andet år i træk konferencen om selvkørende teknologi, Autodrive.

Selvkørende.dk var naturligvis med og giver her vores indtryk af hvorledes såvel erhvervsliv som embedsmænd og politikere ser på udviklingen og mulighederne.

Dette er den sidste artikel i serien fra årets konference.

Michael Svane, branchedirektør, DI Transport

Michael Svane bidrog med tanker fra erhvervslivet omkring den selvkørende teknologi, som især handlede om monetarisering, dvs. hvordan omsætter vi smartest denne teknologi til kroner og øre.

Michael Svane, branchedirektør, DI Transport. (Foto: Selvkørende.dk)

For Svane drejer det sig især om mobilitet, ikke mindst logistisk – hvordan optimeres transporten fra produktion til lager til terminal til kunde.

MaaS (Mobility as a Service) er trenden og mobilitet er fremtiden for dansk erhvervsliv.

Derfor var han også inde på begrebet “Big Data”, de seneste års buzz-ord. Big data kan bruges til at udnytte og sikre mobilitet.

Derudover efterlyste han i høj grad lempelser fra politikernes side, idet han frygter, at mange projekter om og med selvkørende teknologi aldrig rigtig vil blive til noget under den nuværende lovgivning.

Søren Have, managing consultant, Rambøll

Søren Have talte om smartcity koncepter og lagde mere end noget andet vægt på vigtigheden af, at enhver virksomhed, der giver sig i kast med selvkørende projekter, har en helt klar ide om, hvad det er, den vil, inden man går i gang.

Der er meget at forholde sig til, og det kan blive en dyr fornøjelse ikke at prioritere rigtigt.

Søren Have, managing consultant, Rambøll. (Foto: Selvkørende.dk)

Mads Voigt Hingelberg, Innovationslaboratoriet

Afslutningsvis trådte Mads Voigt Hingelberg fra Innovationslaboratoriet op på scenen og lagde stor vægt på netop Big Data, som også D.I var inde på.

Mads Voigt Hingelberg, Innovationslaboratoriet

Ifølge Hingelberg er det her, man bør lægge sine investeringer i de næste par år, idet han forudsiger en enorm vækst på dette område.

Et godt år

Vi her på selvkørende.dk var generelt positive over indholdet og præsentationerne, og vil naturligvis deltage igen næste år.

Vi er meget enige i Christine Skovgaard Madsens vurdering af, at der er sket en nærmest eksplosiv udvikling i måden området håndteres på på blot et enkelt år, såvel fra politisk som fra erhvervs- og forskningssmæssigt hold.