Dansk konference: Fremtidens transport er personlig og skræddersyet

Jeg vil have selvkørende biler i min kommune

Vi var med på årets første danske konference om fremtidens transport hvor selvkørende biler fyldte godt op

Ingeniørforeningen har netop overstået årets første transportkonference, hvor der gennemgående var stor enighed om nødvendigheden af, at gøre det let for borgere, at kunne skræddersy deres transport ved at skabe bedre sammenhæng mellem transportformer. Samtidig er forståelsen af det at lade sig transportere under kraftig forandring.

Hvor man tidligere i kommunalt og regionalt regi har behandlet hver transportform, som hver deres kategori, dvs. cykeltransport og privatbilisme for sig, og bus og tog mv. for sig, erkendes der over en bred karm at transport bør ses og behandles som et samlet hele under kategorien mobilitet.


Foto: Camilla J. Olsen/selvkørende.dk


Vi skal have viden om brugen af kollektiv transport ind med modermælken

Ifølge Movias Adm. Direktør Dorthe Nørh, ser man hos Movia ligeledes på transport med nye øjne, derfor har man netop gennemgået en større analyse, med henblik på bedre at forstå kompleksiteten for mobilitet og samspillet mellem transportformer – dette ved at observere og interviewe passagerer. Blandt andet har Movia kunne konstatere, at der skal nye tiltag til i kampen for at få flere til at anvende kollektive transportformer.

Det er ikke tilstrækkeligt at stille smarte redskaber, som eksempelvis appen rejseplanen til rådighed for passagerne – det handler i høj grad om, også at lære passagerer at anvende den kollektive transport såvel som de midler, der gør rejsen nem og bekvem.

Administrerende direktør for Movia Dorthe Nøhr Pedersen (foto: Camilla J. Olsen/selvkørende.dk)

Man kunne for eksempel indføre information og undervisning om anvendelsen af kollektiv transport og samspillet mellem transportformer, allerede når børn lærer om sikker trafik i skolen – foreslå den administrerende direktør for Movia Dorthe Nørh Pedersen som en mulighed.

I undersøgelsen fandt man også ud af, vigtigheden af at gøre selve skiftet imellem transportformer så behageligt og problemfrit som muligt – en generel pointe som blev bragt frem i flere af de efterfølgende indlæg på dagens konference.

I fremtiden kombinerer du alt fra delebil, til selvkørende busser, til toget, til el-færgen, til cyklen eller måske endda delescooteren

Keynote taleren Sascha Westermann – ingeniør, med speciale inden for trafik og infrastruktur, har siden 2012 arbejdet for Hamburger Hochbahn, der driver Hamborg høj/undergrundsbane samt en stor del af busnetværket i Hamborg. Westermann er ansvarlig for udviklingen af ITS projekter (Intelligente Transport Systemer – red.) for Hamborg og delte ud af de mange erfaringer de har omkring implementeringen af MaaS (Mobility as a Service – red.) – i denne sammenhæng anvendte Westermann begrebet ’holistisk transport’, som en måde at anskue mobilitet på.

”Man kan ikke udelukke nogen former for transport, når man skal skabe en sammenhængskraft i måden, hvorpå mennesker bogstaveligt talt kommer fra A til B – derfor er MaaS som en app, der samler alle former for transport en fantastisk løsning”, forklarede Westermann.

Ingeniør hos Hamburger Hochbahn Sascha Westermann (foto: Camilla J. Olsen/selvkørende.dk).

Noget af det som overraskede os i vores egne undersøgelser, er at det vigtigste, når det kommer til transport, især for den yngre generation, overraskende nok, ikke handler så meget om, hvorvidt de kommer hurtigt fra A til B, men at det passagererne kan foretage sig under transporten giver mening, og at tiden aldrig er spildt, forklarede Westermann.


“Nøglen til profitable MaaS løsninger, ligger i den selvkørende transport-teknologi, især når det drejer sig om delebilsordninger eller taxa services.”
– Sascha Westermann, Hamburger Hochbahn


Ifølge Westermann styres udviklingen inden for transport af seks megatrends herunder urbanisering, digitalisering, individualisering, det store udbud af apps der tjener samme formål erstattes af flerfunktions apps ‘one to rule them all’ , miljøbevidsthed og sidst men ikke mindst selvkørende transport.

”Nøglen til profitable MaaS løsninger, ligger i den selvkørende transportteknologi, især når det drejer sig om delebilsordninger eller taxa services”, pointerede Westermann.

Udviklingen af teknologier, der påvirker transportsektoren sker så hurtigt og kan nærmest virke ’disruptive’ fra dag til dag, i det omfang at ”enten kan du se på at tingene sker, eller du kan tage del i udviklingen” sluttede Sascha Westermann.

Kommuner og regioner vil gerne arbejde sammen om en fælles mobilitetsløsning – der savnes dog en statslig strategi på området

I den afsluttende paneldebat, mødtes næstformand Danske Regioner samt regionsformand Region Syddanmark Stephanie Lose, Danske Regioner og formand for Erhvervs – og vækstudvalget i Region Hovedstaden Lars Gårdhøj, Borgmester i Roskilde Joy Mogensen samt by – og kulturrådmand, Odense Kommune Jane Jegind.

Paneldebat, Fremtidens Transport 2018 (foto: Camilla J. Olsen/selvkørende.dk).

Det var bestemt ikke viljen, der manglede for at samarbejde på tværs af kommuner og regioner. Fælles for alle i panelet var dog, at man i høj grad savner, at staten tager ansvar og udarbejder en strategi for mobilitet.

(En rolle vi gentagende gange her på selvkørende har opfordret politikerne til – red.)

Roskildes borgmester Joy Mogensen udtrykte et ønske om at kommunerne og regioner på tværs af landet kan skabe en samlet politisk plan, men har fuld forståelse for, at det kan være langt vanskeligere, eksempelvis at få indført El-busser i København sammenlignet med en by som Roskilde.

Lars Gårdhøj forklarede, at det i Region Hovedstaden har stor betydning for udvikling af transportformer og afviklingen af trafikken at så mange cykler, men cyklisme var dog noget man i regionen prioriterer højt, ikke mindst på grund af de sundhedsmæssige gevinster det afstedkommer.

Den danske cyklisme vanskeliggør udviklingen af den selvkørende transport i Danmark

Hvem skulle tro at den danske cykelkultur kunne stå i vejen for noget? Ikke desto mindre kunne man under konferencen forstå at cyklisme i Danmark er så udbredt og unik, at det vanskeliggør test og implementering af selvkørende transport.

Antallet af cyklister i de større byer udgør en så kompleks og uforudsigelig masse af bløde trafikanter, at man i Danmark ikke kan forvente at blive foregangsland når det kommer til implementering af selvkørende busser og biler.

Behov for større investeringer i trafikal-infrastruktur (foto: Camilla J. Olsen/selvkørende.dk).

Til eftertanke må dette netop være et stærkt incitament for både privatejede investeringer og især for politisk prioritering af test af selvkørende transportformer. Som Sascha Westermann forklarede i sit indlæg, enten kan vi agere tilskuer til udviklingen indenfor transport eller vi kan, som nation, vælge at deltage aktivt i udviklingen af fremtidens mobilitet services.


Konferencen ‘Fremtidens Transport 2018’ blev afholdt d. 29. januar 2018 hos Ingeniørforeningen IDA på Kalvebod Brygge i København. Bag konferencen stod IDA, DI Transport, Transportøkonomisk Forening, ITSDanmark, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Du kan læse om dagens program her og finde kildemateriale fra dagen her.