Hvad er din holdning til kunstig intelligens

Indtil nu, har det været sparsomt med undersøgelser om borgernes holdninger til kunstig intelligens. Det vil Fonden Teknologirådet nu til at lave om på.

Undersøgelsen er en del af et meget større forskningsprojekt, kaldet The Human Brain Project (HBP), der tog sin begyndelse i 2013 og først forventes afsluttet i 2023. Du kan deltage i undersøgelsen, nederst i artiklen.

Vi har spurgt Kenneth S. Dollerup, projektmedarbejder hos Fonden Teknologirådet, om undersøgelsen og dens baggrund.

Hvad er The Human Brain Project og hvem står bag?

HBP er et europæisk forskningsinitiativ der inkluderer 116 partnere deriblandt Fonden Teknologirådet. Partnerne i HBP samarbejder på tværs af lande, discipliner og diverse forskningsinstitutter for at forstå menneskets hjerne. Målet er, at fremme forskningen indenfor neurovidenskab, medicin og fremtidens computere.

Projektet er finansieret af EU midler: FP7, Horizon 2020 samt ERANET og er planlagt til at løbe fra 2013 til 2023. Cirka 5% af midlerne er dedikeret til social videnskabelig, filosofisk og etisk forskning.

Hvad er sammenhængen mellem Teknologirådet og HBP?

Fonden Teknologirådet er en del af sub-projekt 12 (SP12) – Etik & Samfund, som spiller en central rolle i at afsøge nye muligheder for ansvarliggørelse af forskning og innovation (Responsible Research and Innovation; RRI) i HBP.

Fokus for SP12 er at undersøge de sociale, etiske og filosofiske komplikationer forbundet med forskningen i HBP, ved blandt andet at gå i dialog med- og involvere både beslutningstagere og befolkningen i bredt anlagte diskussioner om HBP´s forskning for derigennem at fremme forståelse af- og gennemsigtighed i projektet.

Er andre lande i gang med en tilsvarende undersøgelse?

Undersøgelsen er en pilot som skal tilpasses og derefter udbredes til en række andre EU lande. Hvilke og hvor mange er endnu ikke bestemt, men en tidligere Human Brain Project borgerinddragelsesprocess udførte Fonden Teknologirådet i seks lande.

Hvornår er undersøgelses konklusion klar til offentliggørelse?

Det er endnu uvist hvornår den endelige konklusion bliver offentliggjort, da tidshorisonten for den europæiske udbredelse endnu ikke er fastsat.

Har I planer om informationskampagner efter undersøgelsen?

Der foregår en større indsats på europæisk plan for at udbrede viden om den forskning, der bliver udført i the Human Brain Project. Vi udgiver et nyhedsbrev når en proces er afsluttet. Det gælder også for denne undersøgelse. Derudover har HBP et undervisningsprogram, hvor unge master og PhD studerende kan modtage undervisning direkte fra forskerne.

Hvad er jeres egen holdning til kunstig intelligens? Kommer det f.eks. til at skabe arbejdsløshed?

Vores interesse er, at forstå hvad befolkningens holdning er, til de mange nye problemstillinger som udviklingen af teknologien potentielt medfører. Teknologirådets fokus er på, at forstå hvordan befolkningen mener, at vi som samfund bør handle i tilfælde af en given problemstillinger udvikler sig til virkelighed og hvordan vi eventuelt kan komme den i forkøbet. Vi beskæftiger os ikke med at forudsige den faktiske udvikling på et givent område, om det være sig jobmangel, øgning af ulykker, uetisk udvikling af militærteknologi, så er det ikke vores rolle at være meningsdannere, men derimod at være meningsformidlere på et så bredt og velfunderet grundlag som muligt. Vi er primært sat i verden for at værne om og styrke reelt demokratiske dialog og beslutningsprocesser.

Hvornår tror I den første ægte selvkørende bil kommer på gaden i Danmark?

Vesthimmerlands Kommune arbejder intensivt på at få den selvkørende bus Olli på hjul, i løbet af efteråret 2017. Ole Birk Olesen skulle eftersigende have givet grønt lys og fremsætter et lovforslag på onsdag d. 25. Januar. Dette er dog en bus til kommunens ansatte til at køre i bestemte og afgrænsede områder.

Vi opfordrer alle vores læsere at deltage i undersøgelsen.